نانو

نانوحسگر تشخیص سریع دوپینگ

حققان دانشگاه علوم پزشکی همدان با همکاری محققان دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در طی انجام یک طرح مشترک آزمایشگاهی موفق به ساخت نانوحسگر ی شده‌اند که قادر است ... ادامه مطلب