[tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”آیا میدانید کاربرد نانو در نمای ساختمان چیست؟”][tm_spacer size=”lg:30″]

فناوری نانو

[tm_spacer size=”lg:30″]

روشهای زیادی برای بهبود خواص سطوح نمای ساختمان چه از نظر عملکرد و چه زیبایی عرضه میکند.

[tm_spacer size=”lg:30″]

با استفاده از نانو مواد، خواص سطوح در برابر آب و ذرات گرد و خاک (ذرات کثیف) با تنوع نسبتا زیاد و به صورت دلخواه قابل تنظیم است، که از آن جمله میتوان به سطوح آب دوست ( Hydrophilic )، سطوح آبگریز  (Hydrophobic ) یا سطوح مقاوم در برابر روغن ( Oleophobic ) اشاره کرد. سطوح آب دوست در هنگام نفوذ رطوبت، یک فیلم آب یکنواخت به وجود م یآورند و از تشکیل قطره و در نتیجه تشکیل بخار بر روی جداره پنجر هها یا آینه ها جلوگیری میکنند.
به لحاظ فنی ساخت سطوح ابر آب دوست ( Superhydrophil )، با استفاده از پوششهای فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید ( Photocatalytic Titanium Dioxide)  تحقق مییابد، که در اثر فعالیت فوتوکاتالیستی همزمان با اثر بیولوژیکی، جلبکهاخزه ها، میکرو بها و جرمهای چسبیده به سطوح، از بین میروند.

[tm_spacer size=”lg:30″]

استفاده از پودر تیتانیم دی اکسید در مقیاس نانو، اثربخشی لایه را افزایش میدهد و با توجه به کوچکی ذرات، از پخش نور جلوگیری میشود، بنابراین با استفاده از آن در جداره پنجره ها شفافیت مورد نیاز این پوشش تأمین میشود. در حال حاضر دامنه تولید سیستم پوششی فوتوکاتالیستی نسبتاً وسیع و شامل سطوح ابر آبدوست است که در مثالهای متنوعی چون آیینه،پنجره های خود تمیز شونده، قاب پنجره ها یا آجر (سفال ) استفاده میشود.

[tm_spacer size=”lg:30″]

از پیشرفتهای دیگر کشورها در این زمینه میتوان به تجاری شدن فناوری فوتوکاتالیستی و نیز تولیدات فوتوکاتالیستی اشاره کرد ، از جمله :

شرکت Erlus lotus ، تولیدکننده رنگهای خود تمیز شونده و رنگهای فوتوکاتالیستی ویژه فضاهای داخلی
شرکت هیدروتکت Hydrotecht تولیدکننده انواع کاشی و سفال نما
شرکت Pilkington Active تولیدکننده شیشه های مسطح خود تمیز شونده .
شرکت FCN تولیدکننده سنگفرشهای Airclean
پوششهای هیدرو فوبیک، از خود خواص آبگریزی نشان میدهند، به طوری که آب بر روی این سطوح به صورت قطره در میآید و همراه با خود ذرات گرد و خاک (کثیف) چسبنده را از روی سطوح میشوید. سطوح آبگریز در بخش ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار هستند، چرا که با عملکرد خود در سطوح نما خواص ضد لک (ضد کثیفی )، ضد رسوب، ضد گرافیتی و ضد خوردگی به وجود م یآورند. در حال حاضر انواع مختلف محصولات ویژه آبگریز کردن سطوح نما، در بازار موجود است که اغلب گونه های کاربردی آن حاوی ترکیبات سیلیکون یا فلوئور هستند و با برچسب آسان تمیز شونده عرضه میشوند.

[tm_spacer size=”lg:30″]

برای تولید سیستمهای مرتبط با نمای ساختمان، اغلب از سیستمهای آبی با ترکیبی از عاملهای نانو ذره ی SiO2 ، اتصالات عرضی و فلوئور پلیمرها استفاده میشود. شرکت Natepero پوششهای آب بندی متعددی را برای انواع مختلف سطوح نما از قبیل گچ، شیشه، سرامیک یا چوب به صورت تجاری عرضه میکند که از مثالهای کاربردی آن میتوان به خانه های پیشساخته اشاره کرد.

[tm_spacer size=”lg:30″]

در سطوح آبگریز، با تشکیل میکروساختارهای اضافی و اثر مویرگی منتج از آن، تشکیل قطره تقویت میگردد و سطوح خواص ابرآبگریزی پیدا میکنند. این مکانیزم خود تمیزشوندگی را میتوان در طبیعت و در گیاهانی چون برگ نیلوفر آبی مشاهده کرد که در بازار با نام تجاری (اثر لوتوس 3) معرفی شده است. رنگ نمای لوتوزان lotusan تولید شرکت Sto ، که از سال 1999 در بازار موجود است، در حال حاضر در رنگ آمیزی بیش از 300000 بنا به کار گرفته شده است. در بخش ساختمان، خصوصاً در کلیه سطوح نمای خارجی که تحت بار مکانیکی کمتری باشند، استفاده از اثر خود تمیز شوندگی جالب توجه است. روش مذکور که به تقلید فنی از اثر خود تمیز شوندگی در طبیعت میپردازد، محدودی تهایی را در جنبه های علمی و اقتصادی خود نظیر پایداری نشان میدهد، چون نگهداری و پایداری خواص میکروساختاری سطوح تحت تأثیر عوامل محیطی و به خصوص با اعمال بار مکانیکی بیشتر (بر روی سطوح ) مسلماً دشوارتر است.

گردآورنده: شرکت نیکاپاک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Open chat