محصولات نانو

تمامی قیمت های اعلام شده به ازای هر یک لیتر می باشد.

محلول آب بند

120,000تومان

بندکشی نانو

120,000تومان

محلول شوره زدا

35,000تومان
محبوب

پوشش نانو محافظ سنگ

160,000تومان
محبوب

پوشش محافظ نمای سیمانی

160,000تومان
چت رو شروع کن